Lektor Grage!

Så er det tid til en ny titel på mit CV: Jeg er blevet lektor. Lektor Grage.

I forbindelse med mit arbejde som underviser på Multimediedesign på KEA (Københavns Erhvervsakademi), har jeg været ansat som adjunkt de seneste 4 års tid. I løbet af adjunktperioden skal man bestå en lektoranmodning for at få lov til at bibeholde sit arbejde. Og det lykkedes – endda i første forsøg:-)

Lektoranmodningen

Lektoranmodningen består af en ca. 40 siders dokumentation af forskellige opgaver, der er blevet udført i løbet af adjunktperioden:

 • Udvikling, tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning
 • Udvikling, tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning på efter- og videreuddannelsesområdet
 • Udvikling af både akademiuddannelser og efter- og videreuddannelse
 • Erhvervsudvikling i praksis
 • Forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Inddragelse af forsknings- og udviklingstendenser inden for branchen

Det tog lidt tid at få udført alle opgaverne, struktureret anmodningen og få skriblet det hele ned. Og selvom det har taget mange timer at lave den, er den nok kun interessant for meget få personer – men skulle du have lyst til at tage et kig på min lektoranmodning er du da velkommen:-)

Lektoranmodning, Multimediedesign, Stefan Grage
Klik på billedet for at åbne lektoranmodningen som pdf i en ny fane

Feedback

Lektoranmodningen bedømmes af et lektorkvalificeringsudvalg. De har lavet et længere dokument med kommentarer til min lektoranmodning.

Jeg har taget udvalgte kommentarer fra bedømmelsesudvalget med henblik på hvad der kan forbedres i anmodningen:

 • Lektoranmodningen er veldokumenteret – men jeg indleder med kriterium A i stedet for kriterium B (dog ikke nogen yderligere kritik af det, så det tager jeg som et ok)
 • Der kunne med fordel have været yderligere reflektioner over hvordan min erhvervs- og undervisningserfaring har haft indflydelse på min underviserpraksis på KEA
 • Jeg fremstår som en fagligt meget dygtig underviser inden for mit felt og har samtidig fokus på det pædagogisk-didaktiske aspekt
 • Jeg dokumenterer erfaring ift. opgaver i efter – og videreuddannelsen og dokumenterer deltagelse i forsknings – og udviklingsopgaver

Dertil har bedømmelsesudvalget et par kommentarer til kriterium A, som kunne være gjort lidt bedre:

 • Med udgangspunkt i kurset Webfeature, beskriver og redegør jeg for opbygningen og udviklingen af kurset. Blooms taksonomi inddrages… [længere beskrivelse fra bedømmelsesudvalgets kommentarer udelades her] …En mere grundig inddragelse af den valgte didaktiske model og konkretisering af anvendelsen heraf skønnes at ville have kunnet berige og kvalificere de ellers potentielt relevante overvejelser
 • Kursets evaluering beskrives herefter på baggrund af 3 evalueringsformer… Det kunne dog være ønskeligt, hvis jeg også havde inkluderet f.eks. den anonyme skriftlige evaluering direkte i afsnittet

Og et par kommentarer til kriterium B:

 • […] Næste projekt omhandler udviklingen af et valgfalg også på MMD uddannelsen kaldet Digitalt design og indhold. Det er her lidt uklart hvilken rolle jeg har haft i projektet, da det ikke nævnes konkret.
 • I afrundingsafsnittet reflekterer jeg udmærket over arbejdet. Dog kunne det være interessant med refleksion og evaluering af selve kursets afvikling på et konkret MMD hold. Dette fremgår ikke af afrundingen.

Ingen yderligere kommentarer til forbedringer af Kriterium C.

Afrunding

Det sværeste ved lektoranmodningen var efter min mening at finde ud af niveauet – hvad var godt nok? Og var det jeg havde at komme med godt nok?

Men det lader da til at lektorbedømmelsesudvalget var ret godt tilfredse med min lektoranmodning – så skål for det, og tillykke til mig selv:-)

Skriv et svar